ثبت سریال محصول

دلونگی ایران جهت ارج نهادن به خرید و اعتماد مشتریان خود، به مشتریانی که بعد از خرید خود، شناسه درج شده بر روی برچسب بسته بندی را ثبت نمایند، تخفیفات ارزشمندی در خرید دوم اهدا می کند.

اگر از ما خرید کرده اید، حتما شناسه محصول خود را با دقت در فرم زیر درج نمایید تا از هدیه ویژه ما بهره مند شوید.